image_1363522957420315

image_1363522957420315

Gutta i full gang med smøring av ski, snart klare for å grave huler.